Generalforsamling

Generalforsamling

den 3. maj  2022

Generalforsamling 2022


Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund inviterer pårørende og værger til den årlige generalforsamling.


Dato: tirsdag den 3. maj kl. 18.00

Sted: I kantinen ved festsalen på Sølund


Program


Kl. 18.00-18.30 Vi serverer en portionsanrettet tapas + øl og vand.

Kl. 18.30-19.00 Landsbyleder Anne-Marie Kruse vil fortælle om livet i Landsbyen Sølund.

Kl. 19.15-20.15 Generalforsamling iht. vedtægterne.

Se programmet nedenfor. Der serveres kaffe/te.


Vi glæder os til at hilse på pårørende og værger, og håber, at rigtig mange har lyst til at møde op.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen

DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

     På valg er:
     Karl Højbjerg (modtager gerne genvalg)

     Leif Johannsen (modtager gerne genvalg)

     Aase Lorenzen (modtager gerne genvalg)

     John Simonsen (modtager gerne genvalg)

6. Valg af suppleanter.

     På valg er:

     Agnes Winther (modtager gerne genvalg)

     Margit Højland (modtager gerne genvalg)

7. Valg af revisor.

     På valg er:

     Frede Højland (modtager gerne genvalg)

8. Valg af revisorsuppleant.

     På valg er:

     Per Ponsaing (modtager gerne genvalg)

9. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest

     8 dage før generalforsamlingen.

10. Evt.

TILMELD DIG HER

(Tilmeldingsfrist 20. april)