Om os

Kort introduktion til Pårørendeforeningen Landsbyen Sølund. Hvem er vi, hvad gør vi og, hvad vil vi gerne gøre for vores beboere og deres pårørende og værger?

Læs foreningens vedtægter her:

Kort fortalt er vi en frivillig forening, der...

  • varetager beboernes interesser, og forsøger, at fremføre beboernes synspunkter som borgere i Landsbyen Sølund overfor ledelsen, som vi jævnligt er i dialog med
  • er en samlende forening, som de lokale Pårørenderåd i Sølunds boenheder kan samarbejde med
  • repræsenterer Landsbyen Sølund udadtil i f.eks. PRISK (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune), et samlende organ for alle bosteder i Skanderborg Kommune med 2 årlige dialogmøder og, hvor Handicapchefen for Skanderborg Kommune deltager i
  • udgiver bladet FOKUS 4 gange årligt, og sendes til alle pårørende
  • udgiver hjemmesiden www.pf-solund.dk samt Facebook
  • har 2 medlemmer i bestyrelsen i Ane-Fonden, hvis formål er, at uddele legater til "glemte børn" i Landsbyen Sølund
  • tager relevante problemstillinger op og arbejder på løsning af disse
  • gerne stiller op til arrangementer og udvalg i Landsbyen Sølund

Bestyrelsesmedlemmer

Pårørendeforeningens bestyrelse vælges og genvælges på den årlige generalforsamling. Der vælges en bestyrelse på ialt 7 medlemmer plus suppleanter. Foreningen ledes af bestyrelsen. Der udpeges formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udpeges redaktør af FOKUS. I vores forening deltager suppleanter også i alle bestyrelsesmøder. Det sikrer, at alle er opdaterede

Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder uden vederlag, kørselsgodtgørelse eller anden kompensation.

Støt os, dig selv og vores beboere...

Medlemsskab af Pårørendeforeningen er IKKE betinget af, om man har betalt kontingent.

Alle er velkommen til at deltage i foreningens arrangementer, og til at kontakte bestyrelsesmedlemmer, hvis der er problemer eller udfordringer, man ikke kan klare alene.

Så - slut op omkring Pårørendeforeningen. Det gavner både beboerne og dig selv.

På generalforsamlingen blevet vedtaget, at kontingentet hæves til 150 kr. pr. medlem.

Kontingent for par: 300 kr.

Kontingent for enlige: 150 kr.

Foreningens Girokonto art: +01 Konto: 727 1085

Foreningens Bankkonto: Reg.nr. 1551 Konto: 727 1085

Foreningens MobilePay: 74 40 88

Margit Graves Ponsaing


Bestyrelsesmedlem, Formand

Bor: Saltholmsgade 19, 8000 Aarhus C

Tlf. 30 32 64 27

Relation: Mor til Johan i Hus 39

Leif Johannsen


Bestyrelsesmedlem, kasserer og webmaster af Hjemmesiden og Facebook.

Bor: Voldbyvej 7, 8464 Galten

Tlf. 25 65 80 00

Relation: Far til Thomas i Hus 40

Agnes Winther


Suppleant

Bor: Tranevej 6, 8240 Risskov

Tlf. 40 30 50 32

Relation: Mor til Johanne i Hus 41

Aase Lorenzen


Bestyrelsesmedlem og medlem af PRISK

Bor: Baunevej 7, Nim, 8740 Brædstrup

Tlf. 40 44 46 82

Relation: Mor til Sanne i Hus 6

Tanja Bonde Rasmussen


Suppleant

Bor: Kaj Munks Vej 35,  8850 Bjerringbro

Tlf. 30 74 07 65

Relation: Halvsøster til Johanne i Hus 41

Gitte Steen Ebbesen


Bestyrelsesmedlem og medlem af PRISK

Bor: Sønder Egevej 14, 8680 Ry

Tlf. 23 61 42 33

Relation: Moster og værge for Mia i Hus 2

Ulla Bøttcher Nielsen


Bestyrelsesmedlem, sekretær og redaktør af bladet Fokus

Bor: Damvej 12, 8700 Horsens

Tlf. 40 16 13 50

Relation: Mor til Anders i Hus 40

Solvej Olesen


Bestyrelsesmedlem

Bor: Strandvej1B2th

6400 Sønderborg

Tlf. 30 28 88 67

Relation: Mor til Jørgen i Hus 12

Margit Højland


Bestyrelsesmedlem, næstformand

Bor: Skovlundsvej 25, 8300 Odder

Tlf. 20 13 87 88

Relation: Svigerinde til Palle i Hus 18