Fokus-bladet

Hent bladet som en PDF fil


Nedenfor har du PDF filer af Fokus helt tilbage til 2009. Du kan downloade bladet til din computer, eller blot læse bladet på computeren.

Bladet "Fokus" udgives af Pårørendeforeningen i mere end 10 år.

Bladet udkommer 4 gange om året, og sendes med posten til de pårørende, som har tilmeldt sig som abonnent hos deres respektive boenheder.

Hvis du har noget på hjerte, som du gerne vil have med i Fokus kan du sende en mail til Ulla Nielsen på ubn.nielsen@gmail.com

Marts 2024

Næste Fokus udkommer juni. Frist for aflevering af indlæg til bladet er den 17. maj 2024

Marts 2023

Marts 2022

Marts 2021

Marts 2020

Marts 2019

Marts 2018

Marts 2017

Juni 2023

Juni 2022

Juni 2021

Juni 2020

Juni 2019

Juni 2018

Juni 2017

September  2023

September 2022

September 2021

September 2020

September 2019

September 2018

September 2017

December  2023

December 2022

December 2021

December 2020

December 2019

December 2018

December 2017