Mødereferater

Under "Mødereferater" vil vi fremover samle alle mødereferater fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøder og andre møder.

Ønsker du uddybning af et emne, hører vi gerne fra dig. Hvis du har et emne, som du gerne vil have, at bestyrelsen skal kigge nærmere på, er du også meget velkommen til at sende os en mail på pf@pf-solund.dk

Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 12. januar 2023

17.01.23/LJ


Den første time af mødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse og Malene Lundgren, som orienterede om den kommende nye hjemmeside for Landsbyen Sølund samt vicelandsbyleder Elin Daugaard, som fortalte om, hvad magtanvendelse er og, hvordan det anvendes i praksis.


Læs referatet fra mødet - læs her


Om magtanvendelse: Der vedlægges en "Regler om brug af magt", som er skrevet til brug borgere og pårørende. Den er udgivet af Socialstyrelsen - læs her

Slides fra Elin Daugaards indlæg - læs her

Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 22. november 2022

29.11.22/LJ


Den første time af mødet deltog Landsbyleder Anne-Marie Kruse, hvor vi primært drøftede Fælles Pårørendemøde på Sølund og kommunikation overfor pårørende på Sølund. Herefter holdt vi ordinært bestyrelsesmøde.


Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 12. oktober 2022

26.10.22/LJ


Pårørendeforeningen afholdt fornyligt ordinært bestyrelsesmøde, hvor vi den første time havde besøg af 2 byrådsmedlemmer fra Social- og Sunhedsudvalget.


Den første time havde vi fornøjelsen at have besøg af Sebastion Støckler (V) og Jesper Arbo Frederiksen (A), som vi havde inviteret. Det er planen, at vi ses nogle gange i løbet af året. Ideen er bl.a. at give dem relevante informationer om vores tanker og udfordringer på Sølund, og få relevant orientering fra dem. Vi drøftede bl.a. de voldsomme besparelser, som Sølund har været udsat for igennem mange år. Endvidere drøftede vi også vores bekymringer for, at kommunen bevarer stor fokus på en givende og udviklende diversitet i sammensætningen af vores beboere fremover.


Bestyrelsen mener, at ledelsens kommunikationen og information om hverdagen på Sølund herunder også de udfordringer, som ledelsen og boenhederne slås med er utilstrækkelige. I modsætning til tidligere år er AC helt stoppet med at sende informationer om vores beboeres aktiviteter og oplevelser. I "gamle dage" blev der endda jævnligt udsendt en avis, som var en fornøjelse af læse. Problemet vil blive drøftet med Landsbyleder Anne-Marie Kruse meget snart.


 Har du spørgsmål eller kommentarer til referatet eller andre emner, er du mere end velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her


Referat fra Pårørendeforeningens bestyrelsesmøde

den 16. august 2022

18.08.22/LJ


Pårørendeforeningen afholdt igår bestyrelsesmøde for at konstituere sig.


Pårørendeforeningen afholdt sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj måned.


Vi bød velkommen til Solvej Olesen, som blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i maj måned. Solvej bor i Sønderborg og er mor til Jørgen i Hus12. Vi glæder os til samarbejdet med Solvej.


Vi vil fremover publicere referater på vores hjemmeside fra Pårørendeforenigens bestyrelsesmøder og andre møder i Pårørendeforeningen.


I forbindelse med vores bestyrelsesmøder, holder vi ofte et formøde med Landsbyleder Anne-Marie Kruse, som er så venlig at mødes med os. Her har vi mulighed for at stille spørgsmål omkring hverdagen og andet på Sølund, og Anne-Marie giver os samtidigt en opdatering om relevante forhold på Sølund. Disse informationer vil naturligvis også blive bragt her på hjemmesiden. Anne-Marie Kruse deltog ikke i dette møde.


Vi håber, at du vil læse referaterne med interesse, og hvis du måtte have spørgsmål eller behov for yderligere uddybning af emner, er du velkommen til at sende os en mail på: pf@pf-solund.dk


Læs hele referatet - her